Sản phẩm

19
Máy lạnh Toshiba inverter 1.0Hp RAS-H10E2KCVG-V
Toshiba Còn hàng

Máy lạnh Toshiba inverter 1.0Hp RAS-H10E2KCVG-V

9,250,000đ 11,390,000đ
21
Máy lạnh Toshiba inverter 1.5Hp RAS-H13E2KCVG-V
Toshiba Còn hàng

Máy lạnh Toshiba inverter 1.5Hp RAS-H13E2KCVG-V

10,950,000đ 13,900,000đ
14
Máy lạnh Toshiba inverter 2.0Hp RAS-H18E2KCVG-V
Toshiba Còn hàng

Máy lạnh Toshiba inverter 2.0Hp RAS-H18E2KCVG-V

16,300,000đ 18,900,000đ
11
Máy lạnh Toshiba inverter 2.5Hp RAS-H24E2KCVG-V
Toshiba Còn hàng

Máy lạnh Toshiba inverter 2.5Hp RAS-H24E2KCVG-V

21,300,000đ 23,900,000đ
27
Máy lạnh Toshiba RAS-H10D2KCVG-V (1.0Hp) Inverter Gas R32
Toshiba Còn hàng

Máy lạnh Toshiba RAS-H10D2KCVG-V (1.0Hp) Inverter Gas R32

7,200,000đ 9,900,000đ
25
Máy lạnh treo tường Toshiba inverter (1.5Hp) RAS-H13C3KCVG-V
Toshiba Còn hàng

Máy lạnh treo tường Toshiba inverter (1.5Hp) RAS-H13C3KCVG-V

9,700,000đ 12,900,000đ
17
Máy lạnh treo tường Toshiba inverter (2.0Hp) RAS-H18C3KCVG-V
Toshiba Còn hàng

Máy lạnh treo tường Toshiba inverter (2.0Hp) RAS-H18C3KCVG-V

14,800,000đ 17,900,000đ
15
Máy lạnh Toshiba RAS-H10U2KSG-V (1.0Hp)
Toshiba Còn hàng

Máy lạnh Toshiba RAS-H10U2KSG-V (1.0Hp)

6,750,000đ 7,900,000đ
21
Máy Lạnh Toshiba RAS-H13U2KSG-V (1.5Hp)
Toshiba Còn hàng

Máy Lạnh Toshiba RAS-H13U2KSG-V (1.5Hp)

8,600,000đ 10,900,000đ
14
Máy lạnh Toshiba RAS-H18U2KSG-V (2.0Hp)
Toshiba Còn hàng

Máy lạnh Toshiba RAS-H18U2KSG-V (2.0Hp)

13,600,000đ 15,900,000đ
Máy Lạnh Toshiba RAS-H24U2KSG-V (2.5Hp)
Toshiba Còn hàng

Máy Lạnh Toshiba RAS-H24U2KSG-V (2.5Hp)

17,000,000đ