Sản phẩm

Máy lạnh Mitsubishi Heavy SRK09CTR-S5 (1.0Hp)
Mitsubishi Heavy Còn hàng

Máy lạnh Mitsubishi Heavy SRK09CTR-S5 (1.0Hp)

6,600,000đ
Máy lạnh giấu trần ống gió FDUM50CR-S5 (2.0Hp)
Mitsubishi Heavy Còn hàng

Máy lạnh giấu trần ống gió FDUM50CR-S5 (2.0Hp)

Giá liên hệ
Máy lạnh Mitsubishi Heavy SRK12CT-S5 (1.5Hp)
Mitsubishi Heavy Còn hàng

Máy lạnh Mitsubishi Heavy SRK12CT-S5 (1.5Hp)

8,800,000đ
Máy lạnh giấu trần ống gió FDUM71CR-S5 (3.0Hp)
Mitsubishi Heavy Còn hàng

Máy lạnh giấu trần ống gió FDUM71CR-S5 (3.0Hp)

Giá liên hệ
Máy lạnh Mitsubishi Heavy SRK19CSS-S5 (2.0Hp)
Mitsubishi Heavy Còn hàng

Máy lạnh Mitsubishi Heavy SRK19CSS-S5 (2.0Hp)

16,250,000đ
Máy lạnh giấu trần ống gió FDUM100CR-S5 (4.0Hp)
Mitsubishi Heavy Còn hàng

Máy lạnh giấu trần ống gió FDUM100CR-S5 (4.0Hp)

Giá liên hệ
Máy lạnh Mitsubishi Heavy SRK25CSS-S5 (2.5Hp)
Mitsubishi Heavy Còn hàng

Máy lạnh Mitsubishi Heavy SRK25CSS-S5 (2.5Hp)

20,700,000đ
Máy lạnh giấu trần ống gió FDUM125CR-S5 (5.0Hp)
Mitsubishi Heavy Còn hàng

Máy lạnh giấu trần ống gió FDUM125CR-S5 (5.0Hp)

Giá liên hệ