Máy lạnh âm trần

Máy lạnh âm trần Alaska AF-24C (2.5 Hp)
Alaska Còn hàng

Máy lạnh âm trần Alaska AF-24C (2.5 Hp)

21,300,000đ
Máy lạnh âm trần Alaska AF-50C (5.0 Hp)
Alaska Còn hàng

Máy lạnh âm trần Alaska AF-50C (5.0 Hp)

31,500,000đ
Máy lạnh âm trần Casper CC-18TL11 (2.0Hp)
Casper Còn hàng

Máy lạnh âm trần Casper CC-18TL11 (2.0Hp)

16,000,000đ
Máy lạnh âm trần Casper CC-28TL11 (3.0Hp)
Casper Còn hàng

Máy lạnh âm trần Casper CC-28TL11 (3.0Hp)

22,400,000đ
5
Máy lạnh âm trần Daikin FCFC140DVM Inverter (5.5Hp) 3 pha
Daikin Còn hàng

Máy lạnh âm trần Daikin FCFC140DVM Inverter (5.5Hp) 3 pha

47,500,000đ 49,900,000đ
6
Máy lạnh âm trần Daikin FCFC125DVM
Daikin Còn hàng

Máy lạnh âm trần Daikin FCFC125DVM

43,900,000đ 46,900,000đ
5
Máy lạnh âm trần Daikin FCFC100DVM Inverter (4.0Hp) 1 pha
Daikin Còn hàng

Máy lạnh âm trần Daikin FCFC100DVM Inverter (4.0Hp) 1 pha

39,700,000đ 41,900,000đ
8
Máy lạnh âm trần Daikin FCFC85DVM Inverter (3.5Hp) 1 pha
Daikin Còn hàng

Máy lạnh âm trần Daikin FCFC85DVM Inverter (3.5Hp) 1 pha

35,000,000đ 37,900,000đ
7
Máy lạnh âm trần Daikin FCFC71DVM Inverter (3.0Hp) 1 pha
Daikin Còn hàng

Máy lạnh âm trần Daikin FCFC71DVM Inverter (3.0Hp) 1 pha

33,500,000đ 35,900,000đ
8
Máy lạnh âm trần Daikin FCFC60DVM Inverter (2.5Hp) 1 pha
Daikin Còn hàng

Máy lạnh âm trần Daikin FCFC60DVM Inverter (2.5Hp) 1 pha

31,050,000đ 33,900,000đ
7
Máy lạnh âm trần Daikin FCFC50DVM Inverter (2.0Hp) 1 pha
Daikin Còn hàng

Máy lạnh âm trần Daikin FCFC50DVM Inverter (2.0Hp) 1 pha

26,000,000đ 27,900,000đ