Máy lạnh treo tường

Máy lạnh Daikin FTKZ25VVMV (1.0Hp) Inverter
Daikin Còn hàng

Máy lạnh Daikin FTKZ25VVMV (1.0Hp) Inverter

14,000,000đ
Máy lạnh Daikin FTKZ35VVMV (1.5Hp) Inverter
Daikin Còn hàng

Máy lạnh Daikin FTKZ35VVMV (1.5Hp) Inverter

17,000,000đ
Máy lạnh Daikin FTKZ50VVMV (2.0Hp) Inverter
Daikin Còn hàng

Máy lạnh Daikin FTKZ50VVMV (2.0Hp) Inverter

25,500,000đ
Máy lạnh Daikin FTKZ71VVMV (3.0Hp) Inverter
Daikin Còn hàng

Máy lạnh Daikin FTKZ71VVMV (3.0Hp) Inverter

37,800,000đ
Máy lạnh Panasonic N9VKH-8 (1.0Hp)
Panasonic Còn hàng

Máy lạnh Panasonic N9VKH-8 (1.0Hp)

Giá liên hệ
Máy lạnh Panasonic N12VKH-8 (1.5Hp)
Panasonic Còn hàng

Máy lạnh Panasonic N12VKH-8 (1.5Hp)

Giá liên hệ
Máy lạnh Panasonic N18VKH-8 (2.0Hp)
Panasonic Còn hàng

Máy lạnh Panasonic N18VKH-8 (2.0Hp)

14,500,000đ
Máy lạnh Panasonic N24VKH-8 (2.5Hp)
Panasonic Còn hàng

Máy lạnh Panasonic N24VKH-8 (2.5Hp)

20,500,000đ
Máy lạnh Mitsubishi Heavy SRK09CTR-S5 (1.0Hp)
Mitsubishi Heavy Còn hàng

Máy lạnh Mitsubishi Heavy SRK09CTR-S5 (1.0Hp)

6,600,000đ
Máy lạnh Mitsubishi Heavy SRK12CT-S5 (1.5Hp)
Mitsubishi Heavy Còn hàng

Máy lạnh Mitsubishi Heavy SRK12CT-S5 (1.5Hp)

8,800,000đ
Máy lạnh Mitsubishi Heavy SRK19CSS-S5 (2.0Hp)
Mitsubishi Heavy Còn hàng

Máy lạnh Mitsubishi Heavy SRK19CSS-S5 (2.0Hp)

16,250,000đ
Máy lạnh Mitsubishi Heavy SRK25CSS-S5 (2.5Hp)
Mitsubishi Heavy Còn hàng

Máy lạnh Mitsubishi Heavy SRK25CSS-S5 (2.5Hp)

20,700,000đ
Máy lạnh Toshiba inverter 1.5Hp RAS-H13E2KCVG-V
Toshiba Còn hàng

Máy lạnh Toshiba inverter 1.5Hp RAS-H13E2KCVG-V

11,300,000đ
Máy lạnh Toshiba inverter 2.0Hp RAS-H18E2KCVG-V
Toshiba Còn hàng

Máy lạnh Toshiba inverter 2.0Hp RAS-H18E2KCVG-V

16,400,000đ
Máy lạnh Toshiba inverter 2.5Hp RAS-H24E2KCVG-V
Toshiba Còn hàng

Máy lạnh Toshiba inverter 2.5Hp RAS-H24E2KCVG-V

22,000,000đ
Máy lạnh Mitsubishi Electric 1.0Hp MS-JS25VF
Mitsubishi Electric Còn hàng

Máy lạnh Mitsubishi Electric 1.0Hp MS-JS25VF

7,200,000đ
Máy lạnh Mitsubishi Electric 1.5Hp MS-JS35VF
Mitsubishi Electric Còn hàng

Máy lạnh Mitsubishi Electric 1.5Hp MS-JS35VF

9,100,000đ
Máy lạnh Mitsubishi Electric 2.0Hp MS-JS50VF
Mitsubishi Electric Còn hàng

Máy lạnh Mitsubishi Electric 2.0Hp MS-JS50VF

14,700,000đ
Máy lạnh Mitsubishi Electric 2.5Hp MS-JS60VF
Mitsubishi Electric Còn hàng

Máy lạnh Mitsubishi Electric 2.5Hp MS-JS60VF

20,800,000đ