Máy lạnh treo tường

12
Máy lạnh Daikin FTKB25XVMV Inverter 1.0 HP (1 Ngựa)
Daikin Còn hàng

Máy lạnh Daikin FTKB25XVMV Inverter 1.0 HP (1 Ngựa)

8,700,000đ 9,900,000đ
9
Máy lạnh Daikin inverter 1.5Hp FTKB35WAVMV
Daikin Còn hàng

Máy lạnh Daikin inverter 1.5Hp FTKB35WAVMV

12,300,000đ 13,500,000đ
12
Máy lạnh Daikin inverter 2.0Hp FTKB50WAVMV
Daikin Còn hàng

Máy lạnh Daikin inverter 2.0Hp FTKB50WAVMV

18,000,000đ 20,500,000đ
11
Máy lạnh Daikin inverter 2.5Hp FTKB60WAVMV
Daikin Còn hàng

Máy lạnh Daikin inverter 2.5Hp FTKB60WAVMV

23,900,000đ 27,000,000đ
12
Máy lạnh Panasonic N9WKH-8 (1.0Hp) Gas R32
Panasonic Còn hàng

Máy lạnh Panasonic N9WKH-8 (1.0Hp) Gas R32

7,850,000đ 8,900,000đ
17
Máy lạnh Panasonic N12WKH-8 (1.5Hp) Gas R32
Panasonic Còn hàng

Máy lạnh Panasonic N12WKH-8 (1.5Hp) Gas R32

9,850,000đ 11,900,000đ
17
Máy lạnh Panasonic N18VKH-8 (2.0Hp)
Panasonic Còn hàng

Máy lạnh Panasonic N18VKH-8 (2.0Hp)

14,800,000đ 17,900,000đ
13
Máy lạnh Panasonic N24VKH-8 (2.5Hp)
Panasonic Còn hàng

Máy lạnh Panasonic N24VKH-8 (2.5Hp)

20,700,000đ 23,900,000đ
Máy lạnh Mitsubishi Heavy SRK09CTR-S5 (1.0Hp)
Mitsubishi Heavy Còn hàng

Máy lạnh Mitsubishi Heavy SRK09CTR-S5 (1.0Hp)

6,600,000đ
Máy lạnh Mitsubishi Heavy SRK12CT-S5 (1.5Hp)
Mitsubishi Heavy Còn hàng

Máy lạnh Mitsubishi Heavy SRK12CT-S5 (1.5Hp)

8,800,000đ
Máy lạnh Mitsubishi Heavy SRK19CSS-S5 (2.0Hp)
Mitsubishi Heavy Còn hàng

Máy lạnh Mitsubishi Heavy SRK19CSS-S5 (2.0Hp)

16,250,000đ
Máy lạnh Mitsubishi Heavy SRK25CSS-S5 (2.5Hp)
Mitsubishi Heavy Còn hàng

Máy lạnh Mitsubishi Heavy SRK25CSS-S5 (2.5Hp)

20,700,000đ
19
Máy lạnh Toshiba inverter 1.0Hp RAS-H10E2KCVG-V
Toshiba Còn hàng

Máy lạnh Toshiba inverter 1.0Hp RAS-H10E2KCVG-V

9,250,000đ 11,390,000đ
21
Máy lạnh Toshiba inverter 1.5Hp RAS-H13E2KCVG-V
Toshiba Còn hàng

Máy lạnh Toshiba inverter 1.5Hp RAS-H13E2KCVG-V

10,950,000đ 13,900,000đ
14
Máy lạnh Toshiba inverter 2.0Hp RAS-H18E2KCVG-V
Toshiba Còn hàng

Máy lạnh Toshiba inverter 2.0Hp RAS-H18E2KCVG-V

16,300,000đ 18,900,000đ
11
Máy lạnh Toshiba inverter 2.5Hp RAS-H24E2KCVG-V
Toshiba Còn hàng

Máy lạnh Toshiba inverter 2.5Hp RAS-H24E2KCVG-V

21,300,000đ 23,900,000đ
Máy lạnh Mitsubishi Electric 1.0Hp MS-JS25VF
Mitsubishi Electric Còn hàng

Máy lạnh Mitsubishi Electric 1.0Hp MS-JS25VF

7,200,000đ
Máy lạnh Mitsubishi Electric 1.5Hp MS-JS35VF
Mitsubishi Electric Còn hàng

Máy lạnh Mitsubishi Electric 1.5Hp MS-JS35VF

9,100,000đ
Máy lạnh Mitsubishi Electric 2.0Hp MS-JS50VF
Mitsubishi Electric Còn hàng

Máy lạnh Mitsubishi Electric 2.0Hp MS-JS50VF

14,700,000đ
Máy lạnh Mitsubishi Electric 2.5Hp MS-JS60VF
Mitsubishi Electric Còn hàng

Máy lạnh Mitsubishi Electric 2.5Hp MS-JS60VF

20,800,000đ