Sản phẩm

22
Máy lọc không khí MC30VVM-A
Daikin Còn hàng

Máy lọc không khí MC30VVM-A

3,490,000đ 4,490,000đ
14
Máy lọc không khí MC40UVM6
Daikin Còn hàng

Máy lọc không khí MC40UVM6

5,990,000đ 6,990,000đ
12
Máy lọc không khí MC55UVM6
Daikin Còn hàng

Máy lọc không khí MC55UVM6

7,290,000đ 8,290,000đ
10
Máy lọc không khí tạo ẩm MCK55TVM6
Daikin Còn hàng

Máy lọc không khí tạo ẩm MCK55TVM6

9,000,000đ 10,000,000đ
12
Máy lạnh Daikin FTKB25XVMV Inverter 1.0 HP (1 Ngựa)
Daikin Còn hàng

Máy lạnh Daikin FTKB25XVMV Inverter 1.0 HP (1 Ngựa)

8,700,000đ 9,900,000đ
14
Máy lạnh âm trần cassette Daikin FCRN50FXV1V (2.0 Hp)
Daikin Còn hàng

Máy lạnh âm trần cassette Daikin FCRN50FXV1V (2.0 Hp)

20,500,000đ 23,900,000đ
9
Máy lạnh Daikin inverter 1.5Hp FTKB35WAVMV
Daikin Còn hàng

Máy lạnh Daikin inverter 1.5Hp FTKB35WAVMV

12,300,000đ 13,500,000đ
7
Máy lạnh âm trần cassette Daikin FCRN60FXV1V (2.5 Hp)
Daikin Còn hàng

Máy lạnh âm trần cassette Daikin FCRN60FXV1V (2.5 Hp)

26,900,000đ 29,000,000đ
12
Máy lạnh Daikin inverter 2.0Hp FTKB50WAVMV
Daikin Còn hàng

Máy lạnh Daikin inverter 2.0Hp FTKB50WAVMV

18,000,000đ 20,500,000đ
7
Máy lạnh âm trần cassette Daikin FCRN71FXV1V (3.0 Hp) 3 Pha
Daikin Còn hàng

Máy lạnh âm trần cassette Daikin FCRN71FXV1V (3.0 Hp) 3 Pha

27,900,000đ 30,000,000đ