Sản phẩm

Máy lạnh âm trần Alaska AF-24C (2.5 Hp)
Alaska Còn hàng

Máy lạnh âm trần Alaska AF-24C (2.5 Hp)

21,300,000đ
Máy lạnh âm trần Alaska AF-50C (5.0 Hp)
Alaska Còn hàng

Máy lạnh âm trần Alaska AF-50C (5.0 Hp)

31,500,000đ
Máy lạnh Alaska AC-09WA (1Hp)
Alaska Còn hàng

Máy lạnh Alaska AC-09WA (1Hp)

4,900,000đ
Máy lạnh Alaska AC-12WA (1.5 Hp)
Alaska Còn hàng

Máy lạnh Alaska AC-12WA (1.5 Hp)

6,800,000đ
 Máy lạnh Alaska AC-18WA (2.0 Hp)
Alaska Còn hàng

Máy lạnh Alaska AC-18WA (2.0 Hp)

9,600,000đ
Máy lạnh Alaska AC-24WA (2.5Hp)
Alaska Còn hàng

Máy lạnh Alaska AC-24WA (2.5Hp)

13,200,000đ
Máy lạnh Alaska AC-9WI (1.0 Hp) Inverter
Alaska Còn hàng

Máy lạnh Alaska AC-9WI (1.0 Hp) Inverter

6,700,000đ
Máy lạnh Alaska AC-12WI (1.5 Hp) Inverter
Alaska Còn hàng

Máy lạnh Alaska AC-12WI (1.5 Hp) Inverter

8,000,000đ
Máy lạnh Alaska AC-18WI (2.0 Hp) Inverter
Alaska Còn hàng

Máy lạnh Alaska AC-18WI (2.0 Hp) Inverter

13,200,000đ
Máy lạnh Alaska AC-24WI (2.5Hp) Inverter
Alaska Còn hàng

Máy lạnh Alaska AC-24WI (2.5Hp) Inverter

14,900,000đ